Tłumaczenia

Centrum Języka Francuskiego Mot à mot oferuje tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka francuskiego. Oferta obejmuje tłumaczenia zwykłe tekstów specjalistycznych o różnorakiej tematyce, np.:

  • budownictwo
  • rolnictwo
  • medycyna, etc.

Tłumaczymy m.in.: korespondencję, strony internetowe, teksty reklamowe, artykuły prasowe.

Oferujemy także tłumaczenia ustne : symultaniczne i konsekutywne dla osób prywatnych jak i dla firm, podczas spotkań biznesowych, konferencji, targów, szkoleń i negocjacji

Cennik tłumaczeń

Liczba stron obliczana jest na podstawie tekstu docelowego.
Za stronę rozliczeniową uważa się stronę składającą się z 1800 znaków (ze spacjami).

Tłumaczenia pisemne w trybie zwykłym:

Tłumaczenia zwykłe rozliczamy z dokładnością do 0,5 strony.
Czas realizacji w trybie zwykłym wynosi 2 dni robocze i obejmuje do 5 stron dziennie.

usługa cena brutto
z języka francuskiego na język polski 40 zł/ strona
z języka polskiego na język francuski 45 zł/ strona

Tłumaczenia pisemne w trybie ekspresowym:

Tłumaczenie w trybie ekspresowym jest realizowane z dnia na dzień (lub w tym samym dniu) i obejmuje do 10 stron dziennie.

usługa cena brutto
z języka francuskiego na język polski 65 zł/ strona
z języka polskiego na język francuski 75 zł/ strona

W przypadku tekstów specjalistycznych każdy tekst podlega indywidualnej wycenie, która zależy od stopnia jego trudności.

Tłumaczenia ustne:

usługa cena brutto
1 godzina pracy tłumacza 120 zł

Ewentualne dodatkowe koszty tłumacza : przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie pokrywane są przez zleceniodawcę.